האם כיריים על גז עם הצתה חשמלית הם פסולת אלקטרונית חשמלית?

לא. מוצר כגון כיריים חשמליות אשר לצורך פעולתו אינו תלוי כלל בזרם חשמלי או בשדה אלקטרומגנטי . וגם את ההצתה ניתן להחליף באמצעי אחר, כגון הצתה חיצונית באמצעות גפרור, אזי מוצר זה אינו נכלל בחוק לטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני חשמלי