כיצד ומה עלי לפרסם ללקוחותי במקום העסק?

בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק , מחויב משווק לפרסם לכלל לקוחותיו את מקום החזרת הציוד והסוללות וגם מגבלות רלוונטיות לענין זה. להלן נוסח פרסום מומלץ על ידי תאגיד מ.א.י:

1. הודעה כללית בבית העסק

 “קונה נכבד, בהתאם להוראות החוק, הנך רשאי למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בבית עסק זה.  לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.

 מקום מסירת הפסולת הינו _______________”

2.הודעה כללית בבית לענין פינוי בעת אספקה לבית הלקוח

“קונה נכבד/ה, בהתאם להוראות החוק הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה, במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת. הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת.

לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.”

3.הודעה על אמצעי האיסוף:  “מיכל איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני/מנורות/סוללות. אין להשליך פסולת מסוג אחר. אין להשליך פסולת מזיקה”.

פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י
פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י