כיצד זה עובד? איך יפנו אצלי פסולת ציוד וסוללות והאם יש לכך עלות ?

על מחזיקים שהתקשרו עם תאגיד המיחזור מ.א.י בהסכם מחזיק כפי הקבוע בחוק לפעול באופן הבא:

א. להתקשר עם התאגיד בהסכם “מחזיק” כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
ב. בתהליך הפינוי תופנו לבחור את מרכז המיון והפינוי עימו תרצו להתקשר מתוך רשימת מרכזי המיון של מ.א.י . או תתקשרו עימו באופן ישיר.
ג. נציגי מרכז המיון יובילו אליכם מיכל לפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות או לחילופין יפנו באופן ישיר מצבור פסולת ממתין.
ד. עם פינוי המיכל תקבלו אישור הפקדה לציוד.  הציוד יועבר למרכז המיון תוך דיווח למאי, יופרד ויטופל לאחר מכן במיתקני הטיפול למיחזור פסולת אלקטרונית תוך פיקוח ודיווח של מ.א.י.
ה. לאחר 60 יום מביצוע הפינוי תקבלו מהתאגיד אישור מיחזור המאשר כי הציוד טופל כראוי ולאחר שמ.א.י ווידאה כי בוצע תהליך מיחזור כדין.