כיצד מגישים תלונה על סירוב פינוי מכשיר חשמלי ישן בעמד מסירת חדש?

במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מ.א.י (לרשימת לקוחות מ.א.י) .

  1. אנו ממליצים תחילה לפנות למשווק (לא למוביל או לחנות) ולברר את פרטי האירוע ואופן הטיפול הראוי.
  2. ככל ולא נמצא פתרון לנושא, אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו , לשם אכיפת מתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י המועברים למשווק.
  3. להגשת תלונה למשרד להגנת הסביבה, יש לצרף צילום חשבונית רכישה ותיאור המקרה באופן מפורט למייל: pniot@sviva.org.il