כיצד מגישים תלונה על סירוב פינוי מכשיר חשמלי ישן בעמד מסירת חדש

במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מאי (לרשימת לקוחות מאי) , אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו למתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י.