כיצד מתבצע תאום הפינוי של הפסולת מול הקבלן פינוי?

תיאום הפינוי וההגעה לבית העסק יעשה באופן טלפוני יזום על ידי מ.א.י.- תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה.