כיצד מתבצע תהליך המיחזור של הפסולת?

הפסולת עוברת תהליך סביבתי מבוקר לנטרול הרעילות שלה ולאחר מכן מופרדת לחומרי גלם שונים ולבסוף מועברת למפעלי הייצור.