כיצד מתקשרים עם תאגיד מ.א.י ?

על מנת להתקשר עם מ.א.י כגוף יישום מוכר שאושר ע”י המשרד להגנת הסביבה, ניתן ליצור איתנו קשר להשלמת הליך ההתקשרות בקישור זה.