כמה עולה השירות לבית העסק? 

השירות ניתן ללא תשלום או תמורה מעבר למימון עלויות הפינוי כפי שנקבע בסעיף 34 לחוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע”ב – 2012.

זאת אומרת במילים אחרות, ככל ובית העסק שלכם נקט בפעולות משמעותיות לאיסוף פסולת הציוד, מיון, אחסון או שינוע, אתם זכאים להגיש בקשה לקבלת תמורה והחזר עלויות הפינוי בהן נשא מעבר לחובותיו בחוק.