למה זכאים משווקים שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י

משווקים שהתקשרו עם מ.א.י זכאים להצבה חד פעמית של מכלי איסוף ולפינויים לפי קריאה.

דוגמא למוקד איסוף של מ.א.י