מדוע חשוב להעביר פסולת ציוד וסוללות לטיפול התאגיד ולא לסוחרי “למכור למתכת”,”אלטעזאכן” או גורמים מזדמנים?

ידוע כי סוחרים רבים עוברים בין חברות, מפעלים ומשרדים ומציעים שירותי פינוי של פסולת ציוד וסוללות על סוגיה (תוך מתן תמורה או בנסיבות שונות) , יחד עם זאת הטיפול שנעשה אינו מוסדר או מובטח הן בהיבט בטחון המידע והן באופן הטיפול שנעשה לאותו ציוד. על אלו המפנים פסולת ציוד וסוללות לנקוט באמצעי זהירות , לבצע טיפול נאות לשימוש חוזר או למיחזור כפי שקבוע בחוק ובהתאם לסעיף מתאים בצו רישוי העסקים. בנוסף על אלו המפנים וממחזרים לדווח את פעילותם למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה ולהעמיד אמצעי מיחזור נאותים.

המשרד להגנת הסביבה פרסום נוהל מחייב לביצוע “מכירה מותרת” של ציוד חשמלי ואלקטרוני, וכל אשר אינו עומד בהנחיות נוהל זה, יחשב כמכירה האסורה על פי חוק. הנחיות לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני סוללות ומצברים – 2017.  אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות ובירורים בנושא זה – נוכל לסייע ולייעץ ללא תמורה.