מהי אגרת פסולת עודפת?

אגרה אשר רשויות מקומיות רשיות לגבות , בחקיקת חוק עזר מתאים, מבעלי עסקים ומפעלים לשם טיפול בפסולת הכללית שברשותם. אגרה זו יכולה להגיע לסכומים משמעותים ביותר עבור תעשיינים ובתי עסקים.