מהי האחריות ליבואן ויצרן בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית?

האחריות ליבואן ויצרן בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית הינה ראשית להתקשרות ומימון פעילותו של גוף יישום מוכר למימוש אחריותו לאיסוף וטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות. על כל יצרן ויבואן של ציוד וסוללות בישראל להשלים התקשרות עם גוף יישום מוכר .

 כחלק מתהליך ההתקשרות אישר המשרד להגנת הסביבה את נוסח הסכמי ההתקשרות הנידרשים ואת עלויות המיחזור שנקבעו על ידי אותם גופים. לחברות אשר מייבאות או מייצרות ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות על סוגיהם, להשלים ולחתום על הסכם התקשרות עם יצרן או יבואן. אם חברתכם הינה גם משווקות ציוד וסוללות אם בנקודות מכירה ואם באופן ישיר ללקוחות, יש להשלים הסכם התקשרות עם משווקים.