מהן חובות משווק המוכר מוצרי חשמל ?

  1. חוברת משווק המוכר מוצרי חשמל מכל סוג בחנות (מפנס ועד מקרר)  לאפשר ללקוח למסור מוצר חשמלי למיחזור דומה למוצר אותו רכש (דומה באופן קטגוריאלי כמפורט בחוק בתוספת הראשונה) .
  2. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.