מהן חובות משווק המוכר מוצרי חשמל ?

  1. חובת משווק המוכר מוצרי חשמל מכל סוג בחנות (מפנס ועד מקרר)  לאפשר ללקוח למסור מוצר חשמלי למיחזור דומה למוצר אותו רכש  (דומה באופן קטגוריאלי כמפורט בחוק בתוספת הראשונה) .
  2. על משווק חלה החובה להתקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.