מה אומר החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בנושא משווקים?

הפרדה במקור של פסולת אלקטרונית מחייבת לאפשר נגישות מירבית לתושב במסירת הציוד והפסולת שברצונו להשליך. מאחר והיקף הפסולת המדוברת הינה כ-3% בלבד מכלל הפסולת הביתית, לא סביר ליישם ולהציב מיכלי אצירה ברחובות או בבתי התושבים. יחד עם זאת יש לאפשר נקודות מגע מירביות עם התושב המאפשרות השלכה זמינה להעברת ציוד למיחזור. 

המעמד הראוי והאפקטיבי ביותר להחזרת ציוד הוא במעמד הקניה או בכל נקודת מגע עם משווקים של ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך מגדיר החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות (סעיף 30) מספר חובות החלות על משווקי ציוד שכזה.