מה  הלקוח מחויב לעשות טרם הגעת המשווק לפנות את המוצרים?ֿ

  • ניתוק הציוד-  הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל/ גז/ מים/רהיט או כל חיבור קבוע או ארעי לתשתיות או לחפצים.ֿ
  • פינוי מעברים למוביל – על הלקוח לפנות את המעברים והפתחים של הכניסה לבניין ולחצר הבניין כך שהמשווק יוכל לפנות את הציוד ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.
  • ריקון המכשיר – הלקוח לפנות את כל הפסולת מתוך הציוד הישן (כולל מים, קרח, מזון, כביסה או כל פריט אחר שאינו חלק בציוד הישן).
  • יש לראות שהציוד הישן שלם – כלומר לא פורקו ממנו חלקים כמו מנוע או דלת. לא יפונו חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שאינם נמצאים בציוד הישן במועד הפינוי ואינם חלק ממוצר חדש דומה.