מה כמות הפסולת המינימאלית הנדרשת לקבלת שירות ללא עלות מתאגיד מ.א.י?

על מנת ששירות הפינוי ממחזיקים עיסקיים יעשה ללא תשלום מצידכם וינתן השירות המובטח על ידי מאי בהסכם המחזיק , עליכם לפנות לפינוי בכמות מנמאלית של כ 300 קילוגרם או בנפח של 1.94 קו”ב.

פינוי של כמות ציוד נמוכה מזה עלולה להיות כרוכה בתשלום ובהתאם להסדר עם קבלן הפינוי והמיון איתו התקשרתם – ראו פרטים ברשימת קבלני הפינוי והמיון של מ.א.י