מה נדרש בכדי להיות מרכז מיון של מ.א.י?

מרכזי מיון – מפעילי תחנות מעבר או מרכזים לאיסוף ומיון פסולת. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים