מה נדרש בכדי להיות מתקן טיפול של מ.א.י?

מיתקני טיפול הינם מפעלי מיחזור שברשותם אמצעים למיחזור פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות .מתקני הטיפול המורשים מפוקחים ומבצעים מיחזור מוכר בפסולת ציוד וסוללות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והטכנולוגיה הנדרשת לביצוע תהליכי מיחזור סביבתיים. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים. להגשת בקשת הצטרפות לחצו כאן