מה עלי לאפשר ללקוחותי בבית העסק?

  1. כל אדם זכאי להשליך סוללות למיחזור במיכל ייעודי אותו יציב בית העסק, כל עוד נמכרות בבית העסק סוללות. 
  2. במעמד קניה או מכירה, זכאי אדם להעביר למיחזור מוצר דומה לזה אשר קנה בבית העסק, בין אם האספקה היא לבית העסק או לבית הלקוח.