האם הפסולת ממוחזרת בישראל ?

הפסולת מועברת לעשרות מפעלי טיפול והמיחזור בישראל ובחו”ל. למפעלי הטיפול והמיחזור של תאגיד מ.א.י