בקרות המיחזור והדיווח במ.א.י על ידי זיו האפט – BDO

יחידת הבקרה – BDO זיו האפט – מאת  רו”ח אילן אנג’ל 

תהליך העבודה והדיווח במ.א.י. – תאגיד למיחזור אלקטרוניקה לישראל, הוא בעל חשיבות בכל ההיבט של ההתנהלות הנכונה והמדויקת שלו. לפיכך, פנתה מ.א.י ל-BDO זיו האפט על מנת לבנות מנגנוני בקרה לתהליכי העבודה.

ניגשנו לבניית מנגנוני בקרה לתהליכי המיון, הטיפול והמיחזור ולדיווחי האיסוף והמיחזור מתוך מחשבה להגן על היבואנים והיצרנים החברים במ.א.י. הודות למעלותיה, הבקרה עתידה לסייע במתן שליטה וביטחון במכלול הדיווחים המתקבלים בתאגיד מול הגורמים השונים ולמנוע בין היתר מצבים של דיווחים כוזבים אשר ייפסלו על ידי המשרד להגנת הסביבה ועלולים לפגוע בעמידה ביעדי המיחזור של היבואנים והיצרנים החברים במ.א.י וישפיעו על אמינות התאגיד.

ובנוסף, לעיתים קרובות, הבקרות מסייעות לארגון באיתור חריגות והחזרת כספים עודפים ששולמו במשך תקופות ארוכות. התהליך החל בבניית תוכנית רב שלבית בעלת מספר רבדים המתחילה מביקורת כל ניירת ומיפוי תהליכי העבודה, עד לבקרת שטח הכוללת ביקור במתקנים עצמם, ראיונות עם עובדים ומנהלי שטח, בקרת מסמכים ודיווחים במערכת.

396_Image_5ac8_bdo_1_

שירותי הבקרה נועדו לסייע לתאגיד מ.א.י למקסם ולטייב את הבקרות הקיימות ולעצב בקרות חדשות תוך הסתכלות הוליסטית רחבה על יעדי הארגון ומטרותיו. היחידה היא בעלת ניסיון רב בבחינת נהלי עבודה ובקרת התקשרויות והסכמים מול כל המעורבים בתהליך. אנו מומחים בזיהוי נקודות התורפה ופיתוח בקרות והטמעתן לצורך שיפור התהליך, התייעלותו ואמינותו.

במהלך השנה האחרונה, בוצע מיפוי של תהליכי העבודה ונבנתה תוכנית עבודה כוללת לצד פיתוח בקרות מפתח שיסייעו במניעת דיווחים כוזבים ובייעול תהליכים.היחידה ביצעה ביקורים בכמה מתקני מיון וטיפול בהם בחנה את עמידתם בדרישות החוק מחד גיסא, והמליצה על דרך לייעול תהליכי עבודה בהקשר לאמינות הדיווחים מאידך גיסא.

אנו זוכים לשיתוף פעולה מלא וחיובי מצד עובדי המתקנים בהם ביקרנו, חלקם אף מודים לנו על ה”סדר” שאנחנו עושים להם, בעצם מיפוי תהליכי העבודה ובשאלות שאנו שואלים שלפעמים מאירים להם נקודה שהם לא חשבו עליה.

אין ספק כי תהליכי בקרה הינם הכרחיים לכל מערכת ולכל ארגון, במיוחד לארגון החורט על דגלו ערך גדול כמו שמירה על איכות הסביבה. מטרת הבקרה בין היתר היא לגרום לסביבת העבודה להיות יעילה יותר, הוגנת יותר ומקצועית יותר, וזה בעינינו מהווה תרומה גדולה לאיכות הסביבה.

.