בקשת איסוף התקבלה בהצלחה

קריאתך לקבלן הפינוי ביום הפינוי הקרוב נתקבלה.

תזכורת לגבי מועד הפינוי נשלחה אליך במסרון סמס למספרך הנייד

תודה רבה - מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל