הדירקטיבה האירופאית למיחזור פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית (הכוללת למעשה כל פריט ציוד ובו רכיבים חשמליים) מכילה מגוון רחב של חומרים מזהמי סביבה כגון מתכות כבדות, מעכבי בעירה, מיני תרכובות פלסטיות ועוד.

ארגונים ירוקים שונים, ובראשם ארגון גרינפיס (greenpeace) החלו עוד בשנות התשעים להתריע על נזקים לאיכות הסביבה ועל סיכונים בריאותיים הנובעים מטיפול בפסולת אלקטרונית כבכול אשפה מוצקה אחרת. מנתוני דוחות כאלה ניתן היה כבר אז להתרשם שהיקף הבעיה ילך ויצמח לאור קצב ההתפתחות הטכנולוגית ותרבות הצריכה המערבית.מודעות גבוהה לאיכות הסביבה המאפיינת את המדינות המפותחות החברות באיחוד האירופי הניעה כבר עם תחילת שנות האלפיים לתת את הדעת לבעיית הזיהום הסביבתי שמקורו בפסולת אלקטרונית. בשנת 2003 נכנס לתוקפו צו ה WEEE והפך חלק מספר החוקים האירופי.

מדיניות ה-WEEE האירופאית  למיחזור פסולת אלקטרונית ביתית

WEEE הם ראשי תיבות של Waste Electrical and Electronic Equipment (פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני). מדובר בחקיקה של פרלמנט האיחוד האירופי שמטרתה להתמודד עם הבעיה הגדלה והולכת של פסולת אלקטרונית.

בעית הפסולת האלקטרונית 

פסולת אלקטרונית (הכוללת למעשה כל פריט ציוד ובו רכיבים חשמליים) מכילה מגוון רחב של חומרים מזהמי סביבה כגון מתכות כבדות, מעכבי בעירה, מיני תרכובות פלסטיות ועוד.

ארגונים ירוקים שונים, ובראשם ארגון גרינפיס (GreenPeace) החלו עוד בשנות התשעים להתריע על נזקים לאיכות הסביבה ועל סיכונים בריאותיים הנובעים מטיפול בפסולת אלקטרונית כבכול אשפה מוצקה אחרת. מנתוני דוחות כאלה ניתן היה כבר אז להתרשם שהיקף הבעיה ילך ויצמח לאור קצב ההתפתחות הטכנולוגית ותרבות הצריכה המערבית. מודעות גבוהה לאיכות הסביבה המאפיינת את המדינות המפותחות החברות באיחוד האירופי הניעה כבר עם תחילת שנות האלפיים לתת את הדעת לבעיית הזיהום הסביבתי שמקורו בפסולת אלקטרונית. בשנת 2003 נכנס לתוקפו צו ה-WEEE והפך חלק מספר החוקים האירופי.

פן אחר לבעיית הזיהום שמקורו בפסולת אלקטרונית מטופל בצו נוסף שחוקק במקביל ל-WEEE ונקרא (RoHS –Restriction of Hazardous Substances Directive). צו זה המגביל את השימוש בחומרים מסוכנים בייצור ציוד אלקטרוני.

image (63)

מטרת צו  WEEE

מטרתו הסופית של הצו היא להפחית עד למינימום את כמות הפסולת האלקטרונית המוטמנת במטמנות אשפה ככל אשפה מוצקה אחרת. המטרה שהציב המחוקק האירופי לקהילה האירופית הייתה שאפתנית למדי ונקבעה על השגת יעד של מיחזור פסולת אלקטרונית בכמות של לפחות 4 קילוגרמים בשנה עבור כל אזרח עד לשנת 2009. עיכובים ביישום התקנות שקובע החוק במערכות המשפטיות הפנימיות של כל מדינה החברה באיחוד לא אפשרו את השגת יעד זה, אך אין ספק שצו ה-WEEE חולל מהפכה של ממש בתחום איסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה. כמעט בכל 25 המדינות החברות באיחוד האירופי בוצעה לבסוף החקיקה הנדרשת כך שהוראות הצו יחייבו יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני בתחומם.

מדיניות “אחריות יצרן מורחבת”

המדיניות העומדת מאחורי הוראותיו של הצו עולה בקנה אחד עם עקרון “אחריות היצרן המורחבת”, עקרון המקובל בעולם כיעיל בהתמודדות עם בעיות של זיהום באמצעות הטלת האחריות למניעתו על חברות המרוויחות מן הפעילות המהווה את מקור הזיהום. לפיכך מטיל צו ה-WEEE את האחריות לטיפול באיסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה על יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני. הצו מורה על הקמת מערך פיקוח ומטיל על היבואנים והיצרנים חובת דיווח באשר לכמות הציוד שמכרו וכמות פסולת אלקטרונית שדאגו להביאה למיחזור במתקנים המורשים.

הצו מפרט יעדי מיחזור שעל החברות לעמוד בהן (לפי אחוז מסוים ממשקל הציוד שנמכר), היעדים משתנים מעט בין עשר קטגוריות משנה אליהן מחולקת פסולת אלקטרונית. עשר הקטגוריות כוללות כמעט כל ציוד שיש בו רכיבים חשמליים או אלקטרוניים אולם הצו מוציא מכלל זה ציוד תעשייתי כבד וציוד המיועד למערכות בטחון.

רשויות והאזרחים

הצו מורה על הקמת מערכים מדינתיים ואזוריים אשר יאפשרו לכל אזרח להפריד בין פסולת אלקטרונית ואשפה אחרת.  למעט חיובן של הרשויות לבצע את חלקן בהקמת מערך האיסוף לפסולת אלקטרונית מטיל צו
ה-WEEE  על היצרנים והיבואנים את מלוא האחריות לוודא שציוד אלקטרוני מגיע למיחזור. חברה אשר אינה עומדת ביעד, תיקנס. מובן שבסופו של דבר מתגלגלת, לפחות באופן חלקי, עלות מימון מערך המיחזור על הצרכנים.  בצו מופיעות גם הנחיות המיועדות להשפיע על הצרכנים, הרוכשים ומשתמשים בציוד, באופן שיניע אותם שלא להשליך פסולת אלקטרונית יחד עם האשפה הכללית אלא להעבירה לנקודת איסוף. כך למשל מחויבים יצרנים לסמן את מוצריהם בתוויות מתאימות.

צו ה-WEEE סיפק את הקווים המנחים גם לחברי הכנסת הישראלים אשר הניחו על שולחן הכנסת את הצעת חוק פסולת אלקטרונית 2010 אשר, ברגע שהתקבל כחוק, מיישם מעקרונותיו של הצו בישראל.