מפחיתים, ממחזרים ומחזירים אהבה לסביבה ולקהילה

המסך שאתם צופים בו מורכב מאלפי חלקים ורכיבים ומגוון חומרי גלם, יחדיו הם מעניקים לנו את המוצר השימושי והיעיל שלפנינו, אבל כאשר הוא מגיע לפח – הוא הופך למפגע סביבתי לאדם, לחי ולצומח. יום יום אנו מגדילים את השימוש במחשבים, מוצרי חשמל וטלפונים, משדרגים, מחליפים …. ומגדילים את כמות הפסולת הנוצרת יחד עם צריכת משאבי הטבע. בשנה האחרונה יוצרה בישראל בלבד כ 130,000 טון פסולת אלקטרונית שמסכנת את תושבי ישראל היום ובדורות הבאים.

המסך שאתם צופים בו מורכב מאלפי חלקים ורכיבים ומגוון חומרי גלם, יחדיו הם מעניקים לנו את המוצר השימושי והיעיל שלפנינו, אבל כאשר הוא מגיע לפח – הוא הופך למפגע סביבתי לאדם, לחי ולצומח. יום יום אנו מגדילים את השימוש במחשבים, מוצרי חשמל וטלפונים, משדרגים, מחליפים …. ומגדילים את כמות הפסולת הנוצרת יחד עם צריכת משאבי הטבע. בשנה האחרונה יוצרה בישראל בלבד כ-130,000 טון פסולת אלקטרונית שמסכנת את תושבי ישראל היום ובדורות הבאים.