הרצאה באוניברסיטת תל אביב בנושא פסולת אלקטרונית בישראל

צילום הרצאתו של אמנון שחרור-  מנכ"ל משותף בתאגיד מ.א.י על יישום החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בישראל.

ההרצאה באוניברסיטת תל אביב , בית ספר פורטר לאיכות סביבה - 29/12/2014 בסמינריון דוקטורנטים

קישור לסרטונים המוצגים בהרצאה
TRASHED
סרט תדמית של מ.א.י
מיחזור