רשימת היבואנים והיצרנים החברים בתאגיד מ.א.י

528_mai_weee_compliant

היבואנים והיצרנים החברים  בתאגיד מ.א.י נוטלים חלק ביישום החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012. התאגיד אחראי לטיפול נאות ומוסדר בפסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות מתוך ראיה ארוכת טווח וברת-קיימא למען הסביבה והדורות הבאים. אלו שהצטרפו חרטו על דגלם דאגה סביבתית וחזון חברתי תוך עשיה ותרומה לשיפור איכות החיים בישראל. 

רשימת מקבלי השירותים מתאגיד מ.א.י - יבואנים ויצרנים