הצעת חוק הפחתת פסולת אלקטרונית 2011

הצעת חוק “הפחתת פסולת אלקטרונית ומחזורה” עברה ב 19/2/2012 את ההצבעה הטרומית במליאת הכנסת. את הצעת החוק מקדמים מספר חברי כנסת מקשת רחבה של סיעות (כגון העבודה, הבית הציוני, יהדות התורה, מרץ ועוד), מהן סיעות יריבות ברוב הנושאים. בראש יוזמי הצעת החוק עומד חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ. הצעת החוק באה לטפל בבעיה מחריפה והולכת של זיהום סביבתי הנוצר כתוצאה מהשלכת פסולת אלקטרונית יחד עם האשפה הכללית. אפילו גרוע מכך הוא הגעתו של ציוד אלקטרוני משומש לידי גורמים הפועלים בכל דרך שהיא להפיק ממנו חומרים בעלי ערך כלכלי, זאת ללא כל התחשבות בנזק לסביבה או נזק בריאותי מיידי לשוהים בקרבת מקום. בישראל, נכון לשנת 2011, מיוצרים כ 100,000 טונות של פסולת אלקטרונית בשנה. אחוז מזערי ממנה עובר הליך מחזור כלשהו. למרות שפסולת אלקטרונית מהווה רק כ 5% מסך הפסולת המוצקה היא אחראית לכ65% מן החומרים המזהמים המשתחררים אל הסביבה.

 הצעת חוק “הפחתת פסולת אלקטרונית ומיחזורה” עברה ב 19/2/2012  את ההצבעה הטרומית במליאת הכנסת. את הצעת החוק מקדמים מספר חברי כנסת מקשת רחבה של סיעות (כגון העבודה, הבית הציוני, יהדות התורה, מר”ץ ועוד), מהן סיעות יריבות ברוב הנושאים. בראש יוזמי הצעת החוק עומד חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממר”ץ.

הצעת החוק באה לטפל בבעיה מחריפה והולכת של זיהום סביבתי הנוצר כתוצאה מהשלכת פסולת אלקטרונית יחד עם האשפה הכללית. אפילו גרוע מכך הוא הגעתו של ציוד אלקטרוני משומש לידי גורמים הפועלים בכל דרך שהיא להפיק ממנו חומרים בעלי ערך כלכלי, זאת ללא כל התחשבות בנזק לסביבה או נזק בריאותי מיידי לשוהים בקרבת מקום. בישראל, נכון לשנת 2011, מיוצרים כ-100,000 טונות של פסולת אלקטרונית בשנה. אחוז מזערי ממנה עובר הליך מחזור כלשהו.  למרות שפסולת אלקטרונית מהווה רק כ-5% מסך הפסולת המוצקה היא אחראית לכ-65% מן החומרים המזהמים המשתחררים אל הסביבה.

שילוב ידיים כה נדיר בין פוליטיקאים שדעותיהם עלפי רוב חלוקות, מראה עד כמה ברורה לכולם הדחיפות שבצורך לפעול לשינוי מקיף במתרחש בארצנו בתחום הפסולת האלקטרונית. כעת יעבור החוק להכנה להצבעה בקריאה ראשונה. הצפי הוא שהחוק יעבור בקלות את הצעות הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית ויאושר עוד בימי הכנסת הנוכחית. עוד מאפשרת הדחיפות ותמימות הדעים בעניין הפתרון המוצע לבעיית הפסולת האלקטרונית את כניסת החוק לתוקפו לאחר שישה חודשים בלבד מרגע שיתקבל בקריאה שלישית.

בשנת 2003 נכנס לתוקפו צו ה-WEEE של פרלמנט האיחוד האירופי המשמש כדירקטיבה המובילה לתחום זה כיום בעולם ובמדינות ה-OECD. כיום באירופה ממוחזרים כ-80% מן הפסולת האלקטרונית. המיחזור מבוצע במתקנים העומדים בתקנים בינלאומיים של שמירה על איכות הסביבה. כאשר יכנס חוק “הפחתת פסולת אלקטרונית ומיחזורה” לתוקפו הוא יניע תהליך של שינוי עד אשר המצב בארץ, מבחינת מיחזור פסולת אלקטרונית, ידמה לזה שבאירופה.

מדיניות החוק מושתתת על עקרון “האחריות היצרן המורחבת” המקובל בעולם כמבנה יעיל לטיפול בבעיות של זיהום סביבתי. לפי עקרון זה יש להטיל את האחריות למניעת הזיהום על כתפיהם של הגורמים לו. במקרה של פסולת אלקטרונית מדובר על יבואנים, יצרנים, משווקים ובעלי עסקים לממכר ציוד אלקטרוני (ביתי או תעשייתי).

החוק יחייב את הגורמים הנ”ל לדאוג למיחזור של פסולת אלקטרונית במשקל המהווה אחוז מסוים מסך משקל הציוד האלקטרוני שמכרו, ייצרו או ייבאו. אחוז זה שונה מעט בין סוגי הפסולת האלקטרונית (החוק מחלק פסולת זו לעשר קטגוריות כגון מחשבים ותקשורת,  מכשירי חשמל גדולים וכו’). האחוז הנדרש יעלה כל שנה עד להשגת היעדים המבוקשים הסופיים של 70-80% בשנת 2015.