יבואן או יצרן – כיצד להיערך לחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית?

אנו רואים ביבואנים וביצרנים כשותפים לדרך וכגורם אשר מבלעדיו לא תוכל מ.א.י לעמוד במשימה הלאומית אשר מונחת על כתפיה. ככל ונקדים להיערך יחדיו ליישום החוק, כך סיכויינו להצליח במשימה ולהימנע מסיכוני החקיקה והאכיפה יגברו. מ.א.י אינה פועלת בריק ותלויה בגורמים רבים עימה היא מיישמת את דרישות החוק, על כן שיתוף פעולה של כלל בעלי החובה בחוק הינו מפתח להצלחתו ולעמידתנו ביעדים הסביבתיים שהונחו לפתחנו. אנו שמחים ומברכים על קבלת ההכרה ומאמינים כי יחדיו נוכל לעודד ולקדם שינוי משמעותי בישראל לשיפור איכות החיים והסביבה לנו, לילדינו ולדורות הבאים. אנו קוראים לכלל היבואנים לפעול על פי חוק ולסיום תהליך ההתקשרות במועד וטרם כניסת החוק לתוקף על מנת להימנע מעלויות גביה וריבית מיותרות…

מבוא ליבואנים ויצרנים לטיפול בפסולת אלקטרונית על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 

דן הלמן - מנכל משותף במ.א.י

 מקורות מידע נוספים:

בסיס להבנת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית 

החקיקה מבוססת על דירקטיבה של הפרלמנט האירופי משנת 2003. מדובר בחקיקה מובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, חקיקה שנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment. החקיקה באירופה הביאה למצב בו ממוחזרים כיום כ-80% מהפסולת האלקטרונית. כמובן שתרמה להגעה למצב המבורך גם המודעות הגבוהה הקיימת ברוב מדינות אירופה בכל הקשור לאיכות הסביבה והשמירה עליה. אצלנו המצב עגום הרבה יותר, על פי נתוני המשרד לאיכות הסביבה 92% מהפסולת האלקטרונית בישראל אינה מגיעה לתהליכי מיחזור סבירים. הפסולת האלקטרונית מהווה בישראל כ-1% מסך הפסולת אך עדיין גורמת ל-70% מהזיהום והרעילות אותה גורמת כלל הפסולת ממשקי הבית.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון 'אחריות היצרן המורחבת' ולכן זהו גם העיקרון המנחה את החוק בארץ. עקרון זה קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד. מכסות אלו יגדלו משנה לשנה החל מ-15% ועד לאחר שבע שנים יגיעו לכ-50% מסך מכירותיהן. האחריות של יבואן ויצרן בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית הינה הכרחית בראש ובראשונה להתקשרות ומימון פעילותו של גוף יישום מוכר למימוש אחריותו לאיסוף וטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות. על כל יצרן ויבואן של ציוד וסוללות בישראל להשלים התקשרות עם גוף יישום מוכר עד לראשון במרץ 2014. כחלק מתהליך ההתקשרות אישר המשרד להגנת הסביבה את נוסח הסכמי ההתקשרות הנדרשים ואת עלויות המיחזור שנקבעו על ידי אותם גופים. לחברות אשר מייבאות או מייצרות ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות על סוגיהם, להשלים ולחתום על הסכם התקשרות עם יצרן או יבואן, לחברות אשר משווקות ציוד וסוללות הן בנקודות מכירה או באופן ישיר ללקוחות להשלים הסכם התקשרות עם משווקים, וחברות המחזיקות בפסולת ציוד וסוללות להתקשר עם גוף היישום המוכר לטיפול בפסולת השוטפת שברשותכם, לרבות סוללות, מנורות וכל פסולת ציוד וסוללות הנוצרת בפעילותם השוטפת. חשוב לציין כי לא מן הנמנע כי חברה אחת תידרש לכמה מן ההסכמים המפורטים לעיל ולמגוון התקשרויות עם התאגיד.

מפעל למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל
מפעל למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל

כמה מילים על מ.א.י:

מ.א.י הינו תאגיד מיחזור ישראלי הפועל בישראל לשם קיום חובת יצרנים ויבואנים בלבד (כאמור בתקנון החברה). התאגיד הוקם על ידי היזמים הישראלים אמנון שחרור, דן הלמן, מלכיאל רחמים ומובל על ידי השר לשעבר שלום שמחון המכהן כיו"ר התאגיד. לשם הכרתה של מ.א.י כגוף יישום מוכר בישראל לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות , הגיש התאגיד למשרד להגנת הסביבה תוכניות סביבתית מורכבות ומפורטות המציגות דרך פעולה לאומית ושיטת טיפול שייושמו בארץ. בנוסף הוצג תמחיר ליבואנים והיצרנים למימון פעילות התאגיד לתקופת ההכרה ולהשלמת כלל דרישות החוק. מ.א.י שומרת על מעמד אובייקטיבי למימוש מטרות החוק ומכאן פועלת מתוך מטרה לעמוד בדרישות החוק מחד ולמימוש מטרותיו באופן היעיל והאפקטיבי ביותר דרך מערך התמחרות מורכב וביזור מערך הטיפול לכדי שרשרת אספקה וטיפול יעילה.  קרא עוד על מ.א.י

כיצד מתחילים?

אנו רואים ביבואנים וביצרנים שותפים לדרך וכגורם אשר בלעדיו לא תוכל מ.א.י לעמוד במשימה הלאומית אשר מונחת על כתפיה. ככל ונקדים להיערך יחדיו ליישום החוק, כך סיכויינו להצליח במשימה ולהימנע מסיכוני החקיקה והאכיפה יגברו. מ.א.י אינה פועלת בחלל ריק ותלויה בגורמים רבים עימה היא מיישמת את דרישות החוק, על כן שיתוף פעולה של כלל בעלי החובה בחוק הינו מפתח להצלחתנו ולעמידתנו המשותפת ביעדים הסביבתיים שהונחו לפתחנו. אנו שמחים ומברכים על קבלת ההכרה ומאמינים כי יחדיו נוכל לעודד ולקדם שינוי משמעותי בישראל לשיפור איכות החיים והסביבה לנו, לילדינו ולדורות הבאים.  אנו קוראים לכלל היבואנים לפעול על פי חוק ולסיום תהליך ההתקשרות טרם כניסת החוק על מנת להימנע מעלויות גביה וריבית מיותרות. חשוב לציין כי בהתאם לנוסח ההסכם שאושר, קבע המשרד להגנת הסביבה, כי כל דיחוי בהתקשרות לאחר מועד כניסת החוק לתוקף 28.2.2014 , יגרור עימו תשלומים רטרואקטיבים בהתאם לריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א- 1961. אנא הקדימו לטפל ולקדם הנושא על מנת לחסוך בעלויות מיותרות ולהסדיר נושא חשוב וסביבתי זה בפעילותכם. קרא עוד - כיצד להיערך לחוק

עלויות ההתקשרות עם גוף יישום מוכר ליישום החוק: 

עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי רשימה מפורטת  "רשימת מ.א.י"  המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק,  העלויות מפורסמות באתר מ.א.י ובאתר המשרד להגנת הסביבה. התשלום לתאגיד נעשה בכל רבעון קדימה ומחושב בהתאם להיקף המכירות המוצהר על ידי היבואן לשנה קודמת (בדומה להתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר). ניתן לבצע את הדיווח והתשלום לכל סוג פריט או בחישוב קטגורי לפי טון. ההחלטה כיצד לחשב נעשית בהתאם לכמות סוגי המוצרים ואופיו של כל חייב בחוק.  קרא עוד - כיצד להיערך לחוק

כיבואן או יצרן, מה עלי לעשות כדי לעמוד בדרישות החוק במועד?

על מנת להתקדם ביישום המהלך עליכם תחילה להתקשר עם גוף יישום מוכר בהתאם להסכם ההתקשרות שנקבע, לאחר מכן אנו נסייע לכם לערוך רשימה מסודרת של הפריטים החייבים בחוק ואלו אשר אינם נכללים תחת הגדרותיו. עם חתימת ההסכם תעבירו למ.א.י דיווח פירוט המכירות (ביחידות ומשקל) ביחס לרבעון הראשון בשנה קודמת (2013) ועל פי זה יוצג לכם חשבון לתשלום לתאגיד. לקראת חודש יוני (דיווח שנתי ראשון) יהיה עליך להעביר את הדיווחים למשרד להגנת הסביבה בהתאם לאמור בסעיף 5(א) לחוק, אנו נסייע לכם בהכנת הדוחות הראשונים ונעביר לכם את המידע שידרש לכם מאיתנו לענין סעיף 5 לחוק. צור קשר להתקשרות עם מ.א.י 

הצגת דרישות החוק העיקריות מיבואנים, משווקים ואחרים לענין טיפול בפסולת אלקטרונית


משווקים

כל מי שמוכר ציוד אלקטרוני הן באמצעות שיווק ישיר (שליחות לבית הרוכש) או בבית העסק - חובתו לאפשר ללקוחות למסור במועד הרכישה ציוד אלקטרוני דומה לציוד שנמסר.

חובת משווק לקבלת פסולת ציוד וסוללות

30.   

(א)      משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, "ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

יבואנים ויצרנים

כל מי שמייבא או מייצר בישראל ציוד אלקטרוני, רכיבים לשימוש בציוד אלקטרוני או סוללות.
חובתו הינה הרחבה ביותר ובאופן קטגורי מתחלקת למספר תחומים:
א. מיחזור פסולת אלקטרונית אשר אינה בהכרח מתוצרתו ובהיקף מחייב מיחס הציוד האלקטרוני שמכר במשקל (החל מ-15% ב-2014 ועד 50% בשנת 2020 ואילך).

חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

3.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, לאחר שהופחת ממנו משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שהועברה לשימוש חוזר באותה שנה (בסעיף זה – יעד מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני).

ב. דיווח מפורט למשרד להגנת הסביבה על הכמות הנמכרת, הממוחזרת, המושבת והמטופלת בכל חצי שנה.

חובת דיווח למנהל

5.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ידווחו למנהל, דיווח חצי-שנתי ודיווח שנתי, על כל אלה:...

ג. על כל יצרן ויבואן לסמן את מוצריו, לספק מידע ולעדכן את מתקני הטיפול בתכולתו המזיקה של הציוד אותו הוא מוכר וכן לידע כיצד יש לטפל באופן ראוי

הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר

7.

(א)      יצרן ויבואן יכינו ויפרסמו הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, לכל דגם של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהם מוכרים, והוראות לטיפול סביבתי בסוללות ובמצברים, לכל סוללה או מצבר שהם מוכרים, בתוך שנה ממועד המכירה הראשון של כל דגם ציוד וסוללות.

רשויות ועיריות ("אחראים לפינוי פסולת")

אחריות הרשויות העיקרית הינה:

א. הקמת מוקדי איסוף ומרכזי איסוף עירוניים והפעלתם.

ב. שירותי איסוף מבתי התושבים לציוד כבד (שאינו נישא).

ג. פרסום וקידום הנושא במרחב הרשות.

חובות אחראי לפינוי פסולת

26.

(א)      אחראי לפינוי פסולת יבצע בתחומו, בכפוף להוראות לפי סעיף זה ולפי סעיף 67(א)(3), הפרדה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת ואיסוף פסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי.

   

(ב)

(1)       הפרדה ואיסוף כאמור בסעיף קטן (א) ייעשו בדרכים אלה:

       

(א)      הקמה של מוקדי איסוף ואיסוף הפסולת מהם או הקמה והפעלה של מרכזי איסוף;

       

(ב)       איסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם, במועדים קבועים;

חובות הציבור הרחב

חובת פינוי ציוד אלקטרוני למרכזי האיסוף או למשווקים:

חובת השלכת פסולת ציוד וסוללות במרכז איסוף

28.

הוקם מרכז איסוף או הוצב מוקד איסוף כאמור בסעיף 26(ב)(1), וניתנה הודעה על כך על ידי האחראי לפינוי פסולת, לא ישליך אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בתחומו של האחראי לפינוי פסולת, אלא במרכז האיסוף או במוקד האיסוף ובהתאם להוראות לפי סעיף 26, אלא אם כן החזיר את הפסולת האמורה למשווק כאמור בסעיף 30.

איסור פינוי פסולת בלא אישור האחראי לפינוי פסולת

29.

(א)      לא יקח אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ממרכז איסוף או ממוקד איסוף ולא יאסוף ולא יפנה פסולת כאמור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת אלא באישור האחראי לפינוי פסולת; אישור כאמור יינתן בכפוף להוראות סעיף 27(ב).

   

(ב)       אחראי לפינוי פסולת ינקוט אמצעי אכיפה כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף זה.

חובות בתי עסק ("מחזיקים")

 השלכת פסולת ציוד אלקטרוני על ידי בתי עסק מחויבת בטיפול ראוי באמצעות גוף יישום מוכר וכן רישום ותיעוד

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

   

(ב)       לגבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן (א), שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת בהתאם להוראות לפי כל דין.

     

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏‏[1] (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

     

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

     

(2)       לא הציג במקום עסקו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 30(ג).