מרכזי איסוף חדשים למיחזור פסולת אלקטרונית בעיר אלעד

לרשימת כתובות מרכזי האיסוף העירוניים ולהזמנת קבלן המדרכות לפינוי פסולת חשמלית גדולה היכנסו לעמוד הרשות באתר מאי : לחצו כאן