מ.א.י – תאגיד למיחזור ציוד חשמלי וסוללות

מ.א.י מקדמת בישראל מערך לאומי לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית וחשמלית באמצעות מרכזי מיון, מרכזי הכנה לשימוש חוזר, מיתקני טיפול מוסדרים ושיטות סילוק והשבה מתקדמות. הפסולת הנאספת על ידי מ.א.י מעודדת ומגדילה תעסוקה רב נכותית במפעלים ועמותות חברתיות תוך שיפור מתמיד באיכות החיים בישראל ומניעת גורמי זיהום סביבתים. תהליכי המיחזור נעשים תוך הקפדה על תנאים נאותים, זאת בנוסף על אימוץ מדיניות גיוון תעסוקתית מקיימת לקידום ארגונים חברתיים ושילוב מועסקים בעדיפות לאומית. מ.א.י פועלת לקדם בישראל תשתית טיפול מקומית ומפעלים למיחזור פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות על ידי תמיכה ועידוד תעשיה מקומית, הסדרת תעשיית המיחזור, דיווח ואכיפת תהליכי טיפול סביבתים למען כלל תושבי ישראל ואלו העתידים לחיות בה – הדורות הבאים.
go_green_492-271-150x150

מ.א.י תאגיד המיחזור הישראלי לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות . התאגיד פועל ברשיון כגוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית.