מודל והסדרי איסוף ברשויות מקומיות

מיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות בערים ורשויות מקומיות

רשויות מקומיות נבחרות וחתמו על הסכם החלו ביישום מעמיק של החוק 'לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות (התשע"ב - 2012) באמצעות תאגיד המיחזור מ.א.י. מטרת התהליך היא להנגיש לכל תושב את היכולת, החובה והזכות לשמור על בריאות הציבור והסביבה באמצעות העברת ציוד ביתי חשמלי, בעל פוטנציאל זיהומי, למיחזור כחוק.
 
לתאגיד מ.א.י מגוון הסדרי איסוף ופינוי של פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות מהתושבים:

יום חשמלי: איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית ממדרכות הבתים

איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית למיחזור מהמדרכות בימים מיועדים באמצעות רכב ממותג האוסף את הפסולת למיחזור כחוק.

מרכזי איסוף עירוניים

אל מרכזי האיסוף העירוניים ניתן להביא
פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות.
כתובות ברשימה מטה.
 

מוקדי איסוף עירוניים

במוקדי האיסוף העירונים תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף  באמצעות קהילת בית הספר.

הנגשת המידע וציבור

תאגיד מאי מפעיל אמצעי פירסום, חינוך והסברה לתושב אשר מטרתם להנגיש את המידע על חשיבות העברת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות למיחזור והשמירה על הסביבה ובריאות הציבור

חינוך והסברה

חללית מ.א.י 

חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ובעולם אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית ביתית. במהלך התכנית ילדי בית הספר לומדים על בעיית הפסולת האלקטרונית ומקבלים חללית מיחזור אישית להרכבה, טעינה בפסולת ביתית ושיגור מבית הספר למפעלי המיחזור.

לא פוסחים על אף סוללה

 פעילות אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של סוללות למיחזור. במהלך הפעילות התלמידים יוצרים ומבצעים קמפיין הסברה לאיסוף סוללות מהקהילה, מקבלים שקית יחודית לאיסוף סוללות ולבסוף תוצאות הקמפיין ומשקל האיסוף הכולל מתפרסם בעמוד הרשות המקומית באתר מ.א.י.