מסירת פסולת ציוד אלקטרוני בתחנות דלק

מ.א.י פורסת מיכלי אצירה לפינוי פסולת אלקטרונית בתחנות דלק כדי לאפשר זמינות ונגישות לציבור בכל עת.