פסולת אלקטרונית- מטמון או אסון?

הערך הכפול בפסולת אלקטרונית

גבי רוזינגר – מנהל תפעול במ.א.י

אין ספק כי מניעת זיהום סביבתי היא הסיבה החשובה ביותר לדאוג למיחזור פסולת אלקטרונית, אך קיימת סיבה משנית העשויה להפוך את התהליך כולו לכדאי מבחינה כלכלית. מדוע האפשרות להפיק חומרים כאלה מחריפה את בעיית הזיהום?  בעולם בכלל ובארץ בפרט כבר קיימת מודעות בסיסית לבעיית הזיהום הסביבתי שיוצרת פסולת אלקטרונית במיחזור שאינו ראוי. בארץ מיוצרת פסולת אלקטרונית בכמות של כ-130,000 טונות בשנה (נכון לשנת 2014). בגלל שרק אחוז קטן מגיע כיום למיחזור, פסולת אלקטרונית מטופלת יחד עם כל האשפה המוצקה ורובה מוטמנת באדמה במטמנות האשפה, נשרפת או מגיעה למסלולים פיראטים מזהמים.

למרות שמבחינת משקל, פסולת אלקטרונית מהווה רק כ-5% מכלל האשפה המוצקה היא אחראית לכ-65% מן הזיהום הסביבתי הנוצר כתוצאה מטיפול בפסולת. על כן , אין פלא כי ארגונים סביבתיים מנסים לעורר את דעת הקהל לנושא ולקחת חלק פעיל ביישום החוק בארץ.

frig_1000
מוצרים חשמלים שנאספו מהבתים מועברים למיחזור על ידי מ.א.י

זוהי רק מחצית מן התמונה הכוללת.

פסולת אלקטרונית היא מרבץ של חומרים בעלי ערך כלכלי הניתנים להפקה, עובדה זו אמורה להקל על הגדלת היקפי מיחזור פסולת אלקטרונית באופן מבוקר וידידותי לסביבה.

אולם אליה וקוץ בה, האפשרות להפיק חומרים בעלי ערך מעודדת איסוף פסולת אלקטרונית על ידי גורמים המוכנים לנקוט בכל אמצעי, ללא התחשבות בנזק לסביבה או סכנות בריאותיות מיידיות, בכדי לקצור רווח כלכלי, ולו זעום, לעצמם. 

באמת יש מטמון חבוי בפסולת אלקטרונית?

בפסולת אלקטרונית מצויים חומרים בעלי ערך שניתן להשיב למעגל הייצור והצריכה כחומר גלם (מיחזור), אנרגיה (השבה)  או לשימוש מחדש (שימוש חוזר). ציוד אלקטרוני מודרני מאופיין בכך שהוא מכיל מגוון רב מאוד של חומרים ואלה מעורבים זה בזה עד כי קשה מאוד להפרידם. מחקרים מראים כי בתצורה מסוימת, כאשר מיחזור פסולת אלקטרונית מרוכז משטח רחב מספיק אל מתקן מיחזור מרכזי, ניתן להפיק כמות מספקת של חומרים בעלי ערך עד לכיסוי עלות תהליך איסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה.

כבלים תעשייתים למיחזור
כבלים תעשייתים למיחזור

רק לשם דוגמא, במעגלים מודפסים נעשה שימוש בזהב לצרכי יצירת נקודות בעלות הולכה חשמלית גבוהה במיוחד. למעשה ריכוז הזהב במעגלים מודפסים של ציוד אלקטרוני מן הטכנולוגיות המתקדמות (מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים סלולאריים ועוד) הוא גבוה מזה המצוי באדמה הנחפרת במכרות הזהב ממנה מופקת אחר כך המתכת היקרה. הסיבה שלא עוברים להפקת זהב ממעגלים מודפסים ישנים היא שתהליך כזה של הפקת זהב הוא יקר, לפחות כל עוד מגולמים בו עלויות איסוף פסולת אלקטרונית, העברתה למיחזור וביצוע המיחזור במתקנים שאינם יעילים מספיק. 

מפעל מתקדם למיחזור פסולת אלקטרונית
מפעל מתקדם למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל

אלו חומרים בעלי ערך מצויים בפסולת אלקטרונית

מוצרים אלקטרונים מודרניים מכילים מאות חומרים שונים, ביניהם חומרים העשויים להיות רעילים לסביבה אם ישוחררו אליה באופן בלתי מבוקר אך חומרים אחרים הם בעלי ערך כלכלי, לעיתים שוויים אפילו נכבד מאוד. בין החומרים בעלי הערך המצויים בפסולת אלקטרונית ניתן למנות מתכות כגון זהב, כסף, פלטינה ופלדיום. בפסולת אלקטרונית מצויים גם חומרים נדירים כגון אינדיום וגליום (המשמשים בטכנולוגיות המתקדמות כגון מסכים שטוחים ותאים פוטו-וולטאים). 

מיכל לאיסוף ומיחזור של פסולת אלקטרונית
מיכל לאיסוף ומיחזור של פסולת אלקטרונית מחנויות משווקים 

ההפסד הכפול

כל עוד אין היקף ראוי וביקורת מוסדית על מיחזור פסולת אלקטרונית נגרם לחברה הפסד כפול.

קשה להעריך את היקף הנזק הנגרם כתוצאה משחרור בלתי מבוקר של רעלנים המצויים בפסולת אלקטרונית אל הסביבה. פוטנציאל הזיהום גדל כתוצאה מניצול אופורטוניסטי של פסולת אלקטרונית במטרה להפיק ממנה רווחים בדמות חומרים בעלי ערך. תופעה זו מתרחשת כיום בקנה מידה עולמי כשפסולת אלקטרונית (לעיתים במסווה של ציוד אלקטרוני תקין משומש) מועברת מארצות מפותחות (בעיקר ארצות הברית ואירופה) אל מדינות עולם שלישי באפריקה, סין, הודו ועוד.

בצידה השני של המשוואה מצוי ההפסד של חומרים בעלי ערך כלכלי נכבד אשר אובדים כתוצאה מסילוק פסולת אלקטרונית יחד עם כלל האשפה המוצקה וכתוצאה מהתופעה הנ”ל של “משחטות” פסולת אלקטרונית.

להרחבה על התמונה הכוללת ניתן ללמוד בדוח האום לשנת 2014 The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources