שאלות ותשובות – החוק לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות – עו”ד קובי בר לב

מהי פסולת אלקטרונית ומה קובע החוק לגביה?

מהי פסולת אלקטרונית ומה קובע החוק לגביה?

 פסולת אלקטרונית היא ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד כזה שמתכוונים להשליכו. למעשה, כמעט כל מוצר הפועל על חשמל, מהנייד שלנו ועד המקרר והציוד התעשייתי, לרבות סוללות, נכלל תחת החוק. מדי שנה מצטברים בישראל כ-130 אלף טון של פסולת כזו, כמות שגדלה משנה לשנה לאור תרבות הצריכה המודרנית. מאחר ופסולת אלקטרונית עלולה לזהם את הסביבה, החוק החדש אוסר על הטמנתה ומחייב לעמוד ביעדי מיחזור שנתיים. בכך עתידה הפסולת האלקטרונית להפוך ממטרד למשאב, ולספק אלפי מקומות עבודה, בהם לאוכלוסיות מוחלשות.

מי אחראי על מיחזור הפסולת האלקטרונית?

 החוק מטיל את האחריות למיחזור על יצרני ויבואני מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, תוך הצבת יעדי מיחזור שיגיעו בעוד שבע שנים למחצית מהציוד שנמכר באותה השנה. חובות היצרנים והיבואנים ייושמו באמצעות גוף שהוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה ("גוף יישום מוכר"), שתפקידו לאסוף את הפסולת האלקטרונית ולהביאה לטיפול סביבתי או למיחזור. הרשויות המקומיות אחראיות מצידן, לבצע איסוף של הפסולת ולהעבירה לטיפול באמצעות גוף היישום המוכר, תוך הטלת איסור על השלכתה בניגוד לחוק.

פסולת אלקטרונית
איך התושבים מוסרים את הפסולת למיחזור?

 מוצרים קלים כמו טלפון, מחשב או צעצועים אלקטרוניים ניתן להשליך במוקד האיסוף השכונתי מוצרים כבדים יותר יהיה ניתן להביא למרכז המיחזור העירוני, או להוריד לרחוב בימים שיוגדרו לכך מראש. לחילופין, ניתן יהיה למסור את הפסולת האלקטרונית בחנויות של משווקים, המוכרים מוצרים דומים, בעת קניה של מוצר אחר.

האם כתושב יגבו ממני תשלום בשל כך?

לא. החוק קובע כי הבאה והשלכה של פסולת אלקטרונית וסוללות על ידי יחיד שאין עיסוקו בפסולת, לא יהיו כרוכים בתשלום או בדרישת תמורה אחרת.

האם בעקבות החוק יעלו מחירי מוצרי החשמל?

ההערכה היא שיישום החוק אכן יביא לעלייה במחירי מוצרי החשמל, לפחות בטווח הקצר. הטעם לכך הוא שעלות איסוף הפסולת האלקטרונית, הטיפול בה ומחזורה עולה על שוויה. לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה מדובר בעלות נוספת של שקלים בודדים לכל מוצר אולם איגוד לשכות המסחר טען בעבר כי מדובר בעליית מחירים של עשרות אחוזים. בין כך ובין כך, מאחר ולא מדובר על הטלת פיקדון, הרי שגלגול העלויות על הצרכנים תלוי בסופו של דבר בכל יבואן ויבואן.

לכמה פסולת אלקטרונית מחויב  יבואן או יצרן למיחזור מוכר?

החוק מחלק פסולת אלקטרונית לשש קטגוריות משנה בתוספת הראשונה ולשלושה סוגי סוללות:

  1. מכשירי חימום וקירור

  2. מסכים

  3. נורות ומנורות

  4. מכשירי חשמל גדולים (מעל 50 ס"מ)

  5. מכשירי חשמל קטנים (מתחת 50 ס"מ)

  6. מחשבים ותקשורת

סוללות ומצברים על סוגיהם:

  1. סוללות ניקל קדמיום (בדר"כ נטענות)

  2. מצברי עופרת (רכב, תקשורות וכו)

  3. סוללות אחרות

עבור כל סוגי הפסולת האלקטרונית נקבעה מכסת מיחזור לגביה מחויב כל גוף שפעילותו נמצאת בגדר אלה המוגדרים יצרנים / יבואנים או מוכרים של ציוד אלקטרוני. המכסה מחושבת ביחס לציוד הנמכר (Put in the market). למען הסר ספק כל המוכר ציוד חשמלי באמצעות ייצור או ייבוא נכלל בחובת החוק הן כמשווק והן כיבואן.

האחוז שנקבע משתנה בין סוגי הסוללות וקבוע לענין סוגי הפסולת האלקטרונית והחשמלית. היקף החובה גדל משנה לשנה, מ-15% (2014) בתחילת הדרך ועד כ-50% לאחר חמש שנים (2021). החוק קובע סנקציות פליליות ועיצומים על חברה ומנהלים שלא יפעלו לממש את חובתם בחוק.

כיצד יבוצע איסוף פסולת אלקטרונית?

 החוק מטיל חובה על משווקים ומוכרי ציוד אלקטרוני לקבל מלקוחותיהם ציוד אלקטרוני ישן ללא תשלום במועד הקניה של מוצר חדש. מן הסתם יפותחו מיני מנגנונים לעידוד הלקוחות למסור ציוד ישן, כגון מתן הנחות לצרכן המביא איתו ציוד ישן בעת קניית חדש. החוק יוצר מנגנון נוסף של איסוף פסולת אלקטרונית הנתמך על ידי הרשויות המקומיות אשר מצידן מחויבות להקים מרכזים ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית בנוסף על איסוף עיתי מהבתים.

מה יעשה בציוד שייאסף? כיצד ימוחזר?

איסוף פסולת אלקטרונית הוא צעד חשוב ביישום המהלך, אך לאחר שנאספה חשוב שתמוחזר בתהליכים בטוחים, מאובטחים, נקיים וסביבתיים. החוק מגדיר הקמתם של תאגידי מיחזור ("גופי יישום מוכרים") ומתקני טיפול מורשים אשר יהיו אמונים על יישום החוק וטיפול סביבתי ראוי תוך תנאי אכיפה ובקרה רגולטורים ומוסדרים.

ראה סרטון על תהליכי הטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות 

מנגנון פיקוח ואכיפה

החוק מסדיר הקמתם של מנגנוני פיקוח ודיווח, למשל חובת דיווח על היקפי מכירות לגוף יישום מוכר ולמנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה . לפי נתוני המכירות יחושבו המכסות בהן יש על כל יצרן ויבואן לעמוד . בחוק גם מנגנון אכיפה הקובע הטלת קנסות בסכומים מרתיעים (אלפי שקלים לטון נמכר) על מי שאינם מתקשרים עם תאגידי מיחזור מורשים למימון פעילות המיחזור והאיסוף הנדרשת.

עו"ד קובי בר-לב

משרד עורכי דין לאיכות הסביבה ורישוי עסקים – 054-5733223

יועץ משפטי לתאגיד המיחזור מ.א.י. – מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ