החוק והתקנות לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות

כנסת ישראל