21/3/2012 – הצעת חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 עוברת בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012, שהגישה הממשלה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. שתי הצעות חוק דומות של הח”כים דב חנין (חד”ש) וניצן הורוביץ (מרצ), היו אמורות לבוא להצבעה בקריאה טרומית ונמשכו מהמליאה. לדברי היוזם, חנין,” עקב טעות בוועדת השרים לענייני חקיקה שגרמה להם להתנגד להצעת החוק של הורוביץ”. בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי ”הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הנובע מניצול היתר של משאבי הטבע, מפליטת גזי חממה ומהצטברות פסולת של מוצרי הצריכה. במדינת ישראל מיוצרת בכל שנה פסולת עירונית בכמות של כ-4.8 מיליון טונות. בהתווסף הפסולת התעשייתית ופסולות אחרות, מגיעה כמות הפסולת ל–6.2 מיליון טונות בשנה. כמות הפסולת גדלה בכל שנה בשיעור של כ–3%-5%. נכון לשנת 2009 כל תושב ייצר בכל יום, בממוצע,

אושר בקריאה ראשונה: הצעת החוק להגברת מחזור פסולת אלקטרונית; יוקם תאגיד איסוף פסולת ויצרנים ורשויות יחויבו באיסוף

התפרסמה בתאריך 19/3/2012 בשעה 21:55

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012, שהגישה הממשלה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה.

שתי הצעות חוק דומות של הח”כים דב חנין (חד”ש) וניצן הורוביץ (מר”צ), היו מיועדות להצבעה בקריאה טרומית ונמשכו מהמליאה. לדברי היוזם, חנין,” עקב טעות בוועדת השרים לענייני חקיקה שגרמה להם להתנגד להצעת החוק של הורוביץ”.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי ”הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הנובע מניצול היתר של משאבי הטבע, מפליטת גזי חממה ומהצטברות פסולת של מוצרי הצריכה.
במדינת ישראל מיוצרת בכל שנה פסולת עירונית בכמות של כ-4.8 מיליון טונות. בהתווסף הפסולת התעשייתית ופסולות אחרות, מגיעה כמות הפסולת ל–6.2 מיליון טונות בשנה. כמות הפסולת גדלה בכל שנה בשיעור של כ–3%-5%. נכון לשנת 2009 כל תושב ייצר בכל יום, בממוצע,
כ–1.6 ק”ג אשפה. מתוך כלל הפסולת המיוצרת במדינת ישראל, בשנת 2009, כ–75% מהפסולת המוצקה הוטמנה באתרי הטמנה וכ-25% בלבד הועברה למיחזור. מצב זה הפוך מהמגמות הקיימות במרבית מדינות האיחוד האירופי, שבהן רוב הפסולת מועברת למיחזור והשבה ומיעוטה מוטמנת.
בתרבות הצריכה המודרנית, הנמצאת במגמת עלייה מתמדת, ובעידן הטכנולוגי שבו אנו נמצאים, עולה השימוש בקרב הצרכנים במוצרים חשמליים ואלקטרוניים, וכן עולה תדירות החלפתם במוצרים בטכנולוגיה מתקדמת יותר. הדבר מביא לכך שנוצרת כמות גדולה והולכת של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני…
העיקרון המרכזי במדיניות המשרד להגנת הסביבה בטיפול בפסולת מוצקה, הוא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה. זאת, באמצעות פתרון משולב בר–קיימא של היררכיית טיפול בפסולת אלקטרונית כמפורט להלן, שיש למצות בה כל שלב לפני המעבר לשלב הבא.
…רוב מדינות האיחוד האירופי הטמיעו מנגנון שבבסיסו עקרון `אחריות יצרן מורחבת`, שלפיו האחריות למחזור הפסולת מוטלת על היצרנים והיבואנים של הציוד האלקטרוני ושל סוללות ומצברים, והם הנושאים בעלות הכרוכה בכך ברוב המדינות מיושם עיקרון זה באמצעות הצטרפות או התקשרות של יצרנים ויבואנים עם מנגנונים המאושרים לפעול לקיום חובות היצרנים והיבואנים בעניין זה…
יצוין כי בדוח הביצועים הסביבתיים של ישראל, מחודש נובמבר 2011, שהכין ארגון ה–OECD (שאליו הצטרפה ישראל בחודש מאי 2010), הומלץ להרחיב את המנגנונים של ”אחריות יצרן מורחבת” לזרמים נוספים של פסולת, ובכלל זה סוללות וציוד חשמל ואלקטרוניקה.
מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני ומסוללות ומצברים ולמנוע את הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות הסביבתיות של ציוד אלקטרוני וסוללות ומצברים ושל הפסולת הנוצרת מהם.
החוק המוצע כולל הסדר מקיף לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים בישראל, המבוסס על עיקרון מרכזי של אחריות יצרן מורחבת, ולפיה, כאמור לעיל, מוטלת האחריות על יצרן או יבואן לטפל בפסולת הנוצרת מהציוד האלקטרוני או הסוללות והמצברים שהוא מוכר, ולשאת בעלות המלאה הכרוכה בכך…
השתייכות ישראל לחברת המדינות המיישמות הסדר לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים תמצב את ישראל כמדינה מתקדמת מבחינה סביבתית וכמי שפועלת לפי פרקטיקות בין–לאומיות מומלצות”.
18 ח”כים תמכו בהצעה, שעברה ללא התנגדות. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
מקור – הודעת דובר הכנסת
הצעת החוק כפי שנתפרסמה באתר הכנסת