חריגה מפרק זמן בין דיווחים

שגיאה

ניסיון דיווח חוזר ללקוח בפרק זמן קצר, פנה למנהל המערכת DAYS BETWEEN REPORTS.