באילו מקרים מותר למוביל לגבות כסף מלקוח בעבור פינוי מוצר ישן מבית הלקוח?

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים. פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.