מהו תהליך ההתקשרות?

את תהליך ההתקשרות ניתן לחלק לשלושה שלבים:

  1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מאי כיבואן/יצרן. ראה הסכמים כאן
  2. מילוי טפסי דיווח ראשוניים – המלצתינו, יש להיערך מיחשובית בתוך החברה על מנת להקל על התהליך בפעמים הבאות. הנתונים הנדרשים לדיווח הינם כמות המוצרים (מסווגים לפי מק”ט מאי) ומשקל המוצרים.
  3. תשלום למאי בהתאם לחוק –ראה מחירון מ.א.י