כיצד ניתן להעביר מכשיר חשמל קטן למיחזור?

אפשרויות פינוי מכשיר אלקטרוני וחשמלי קטן (עד 50 ס”מ) למיחזור:

  1. מרכזי ומוקדי האיסוף העירוניים לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
  2. מוקדי האיסוף בחנויות המשווקים – כנגד רכישת מוצר חשמלי דומה.