כיצד ניתן להעביר סוללות למיחזור?

שתי אפשרויות לפינוי סוללות למיחזור:

  1. מרכזי ומוקדי האיסוף העירוניים לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
  2. מוקדי האיסוף בחנויות המשווקים – כנגד רכישת מוצר חשמלי דומה למפת מוקדי ומרכזי האיסוף לפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות