הסכמי התקשרות לאחראים לפינוי פסולת ורשויות מקומיות