לתרום להפחתת הפסולת האלקטרונית מבלי לפגוע ברמת החיים

פסולת אלקטרונית מכילה חלקים רבים העשויים ממתכות כבדות, אשר ללא טיפול מיוחד גורמות ‏להזדהמות ניכרת של הקרקע ומי התהום. כיוון שבארץ הגישה למקורות המטפלים באופן ייחודי ‏בפסולת אלקטרונית מוגבלת, מוצרים אלקטרוניים רבים שעבר זמנם מוצעים את דרכם להטמנה ‏בריכוזי הפסולת הרגילה, ויוצרים זיהום ניכר ומסוכן.‏ מלבד השפעת ההטמנה הישירה של מוצרי הפסולת האלקטרונית, קיימות השפעות משנה. ‏תחלופה גבוהה של מוצרי אלקטרוניקה מדלדלת את משאבי כדור הארץ, הנצרכים על מנת לייצר ‏מוצרי אלקטרוניקה חליפיים ולשנע אותם בכל רחבי העולם. גם הטיפול עצמו בפסולת האלקטרונית ‏גוזל אנרגיה ומשאבים אשר ניתן היה לקצץ אם כמות הפסולת האלקטרונית הייתה קטנה.‏

חשיבה אקולוגית היא אחד מצווי השעה בעולם המודרני. זיהום מים ואויר, התדלדלות מקורות ‏האנרגיה והמשאבים הטבעיים, תרבות צריכה המעודדת שימוש חד פעמי – כל אלו הם חלק ‏מהבעיה הגדולה של חיים בעולם מודרני, בו רמת החיים נמצאת ביחס הפוך לשמירה על ‏הסביבה. אחת הבעיות העיקריות איתן מתמודדת החברה המודרנית היא בעיית הפסולת. ייצור ‏הפסולת בארץ מגיע ל-4 מיליוני טון פסולת ביתית ו-7 מיליוני טון פסולת שמקורה בבנייה ועודפי ‏עפר. ישראלים מייצרים 300 אלף טון של פסולת מסוכנת, כאשר 100 אלף טון מקורם במוצרים ‏אלקטרוניים. ‏

מהן השפעות הפסולת האלקטרונית על איכות החיים?‏

פסולת אלקטרונית מכילה חלקים רבים העשויים ממתכות כבדות, אשר ללא טיפול מיוחד גורמות ‏להזדהמות ניכרת של הקרקע ומי התהום. כיוון שבארץ הגישה למקורות המטפלים באופן ייחודי ‏בפסולת אלקטרונית מוגבלת, מוצרים אלקטרוניים רבים שעבר זמנם מוצאים את דרכם להטמנה ‏בריכוזי הפסולת הרגילה, ויוצרים זיהום ניכר ומסוכן.‏

מלבד השפעת ההטמנה הישירה של מוצרי הפסולת האלקטרונית, קיימות השפעות משנה. ‏תחלופה גבוהה של מוצרי אלקטרוניקה מדלדלת את משאבי כדור הארץ, הנצרכים על מנת לייצר ‏מוצרי אלקטרוניקה חליפיים ולשנע אותם בכל רחבי העולם. גם הטיפול עצמו בפסולת האלקטרונית ‏גוזל אנרגיה ומשאבים אשר ניתן היה לקצץ אם כמות הפסולת האלקטרונית הייתה קטנה.‏

על מי מוטלת האחריות לכמויות הפסולת האלקטרונית שנוצרת?‏

האחריות על מיחזור כמויות הפסולת האלקטרונית הרבה מתחלקת לגורמים שונים:‏

• היצרנים מעדיפים לייצר מוצרים בעלות זולה ובאיכות נמוכה. תכנון שכזה מחייב את ‏הצרכנים להחליף מכשיר אחת למספר שנים מועט, כאשר הטכנולוגיה משתכללת או ‏כאשר המכשיר מתקלקל.‏

• הנהגת המדינה מעבירה את האחריות לטיפול בפסולת אלקטרונית למועצות המקומיות ‏ואינה מחוקקת חוקים אשר יחייבו את היצרנים לטפל בבעיה אשר הם יוצרים.‏

• המועצות המקומיות מעדיפות לחסוך בכספים ולהתעלם מנושא הטיפול בפסולת ‏אלקטרונית.‏

• הצרכנים מצטרפים לתרבות הצריכה ונמנעים מלתקן מכשירים אשר ניתנים לתיקון ‏ומעדיפים להחליפם כאשר הם מתקלקלים.‏

לתקן במקום לזרוק ‏

הדבר הראשון שניתן לעשות כצרכנים הוא לחסוך ולהמעיט בתחלופת המוצרים האלקטרוניים. ‏רכישת מוצרים זולים באיכות נמוכה, אשר יזרקו לאחר מספר שימושים מועט תביא להגדלת ‏הבעיה. רכישת מוצרים איכותיים ברי תיקון תביא להקטנה משמעותית ביותר של בעיית הפסולת ‏האלקטרונית. דוגמה טובה לכך הן המדפסות. מחירי המדפסות ירדו מאד בשנים האחרונות וכיום ‏עלותה של מדפסת ביתית, גם כזאת איכותית, יכולה להגיע למאות בודדות של שקלים. כאשר ‏באים לרכוש מדפסת חדשה, כדאי לרכוש מדפסת איכותית אשר ניתנת לתיקון או שקיימת אחריות ‏של היצרן עבורה. בין החברות אשר נותנות שירות תיקונים למדפסות ניתן למצוא חברות גדולות ‏בדרך כלל, כמו מדפסות ‏HP‏, מדפסות ‏Brother‏ ועוד.‏

לתת במקום לזרוק

לעתים קרובות מוצרים אלקטרוניים נזרקים לא כתוצאה מקילקולם, אלא עקב הרצון לעבור ‏למוצרים חדשים יותר ונוחים יותר. כאשר מדובר במוצר עובד, ניתן להיעזר באתרים שונים ברשת ‏דוגמת אתר ‘אגורה’, כדי להציע אותם לאנשים שאין ביכולתם לרכוש מוצרים חדשים. בדרך זו גם ‏נפטרתם מהמוצר הישן וגם אפשרתם לאחרים להנות ממנו. מלבד אתרי האינטרנט, קיימים גם ‏ארגונים דוגמת ‘כח לתת’ אשר יגיעו עד ביתכם, יקחו את הציוד ויעבירו אותו לנזקקים.‏

גם כאשר הפסולת האלקטרונית אינה במצב תקין ולא ניתן לתרום אותה, ניתן לברר במועצה ‏המקומית היכן קיים מוקד לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית.‏

להשתמש במוצרים המתוכננים לשמירת אנרגיה

דבר נוסף אותו ניתן לעשות כצרכנים הוא להפחית את הבלאי הנוצר בעת שימוש במוצרים ‏אלקטרוניים. דוגמה טובה לכך היא השארת מוצרים אלקטרוניים המסומנים בכוכב של אנרג’י ‏סטאר במצב דולק. מוצרים המסומנים בסימן זה מחויבים לעשות שימוש מינימלי באנרגיה במצב ‏Stand by‏ ולהפחית באופן משמעותי את השימוש באנרגיה ואת הבלאי הנוצר מהפעלה ‏מחודשת של המכשיר. כצרכנים, רכישה כזו תביא לא רק לחסכון ביצירת פסולת אלקטרונית, אלא ‏אף תחסוך בצריכה האנרגיה השוטפת ובעלות, הן כתוצאה מהחסכון השוטף והן כתוצאה מהבלאי ‏המופחת, שיאפשר החלפת המוצר לעתים רחוקות יותר.‏

החוק הראשון בטיפול בפסולת אלקטרונית הוא יצירת כמות מופחתת של פסולת כזו. תיקון ‏מוצרים ברי תיקון, רכישת מוצרים איכותיים ואמינים המקפידים של שימוש חסכוני ומעניקים ‏אחריות ושירות תיקונים למכשיריהם, חלוקת מוצרים תקינים המוחלפים בחדשים מהם לנזקקים ‏ופיזור מסודר של מוצרים שאינם תקינים לגורמים המוסמכים לטפל בהם יפחיתו את כמות הפסולת ‏האלקטרונית המסוכנת המגיעה להטמנה, יקטינו את מידת הזיהום הנוצר ולא יפגעו ברמת החיים. ‏בחירות אלו אף יחסכו הוצאות לצרכנים בטווח הקצר ובוודאי ייטיבו עם הדור הבא בטווח הארוך.‏