הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית מבית עסק

  • טופס זה מיועד  לבתי עסק שהתקשרו עם תאגיד המיחזור מ.א.י בהסכם מחזיק על פי חוק לפינוי פסולת אלקטרונית, ציוד וסוללות בהתאם לסעיף 34 לחוק.
  • פינוי פסולת הציוד יעשה בהתאם להסכם השירותים עם התאגיד ולמתווה השירות שנקבע בחוק ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה. 
  • לאחר ביצוע ההתקשרות בהסכם עם התאגיד , יש למלא טופס זה לכל אירוע פינוי, לאחר מילוי הטופס יתקבל מייל חוזר עם מזהה פניה למעקב ובקרה.
  • תיאום הפינוי וההגעה לבית העסק יעשה באופן טלפוני יזום על ידי מ.א.י.- תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל - גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה
  • לאחר ביצוע ההתקשרות הראשונית רשאי המחזיק לפנות לכל קבלן מורשה מטעם מ.א.י להזמנת פינוי פסולת ציוד וסוללות ובלבד והפינוי הנידרש עומד בתנאים הקבועים בהסכם. 
  • בכל בעיה או סוגיה הקשורה לביצוע הפינוי - נא צרו קשר עימנו - פרטי התקשרות עם התאגיד - לחץ כאן
  • אישור המיחזור (גריטה) הסופי ימסר במייל רק על ידי תאגיד מ.א.י 60 יום לאחר הפקדת הציוד -  כל אישור אחר לא יהיה בר תוקף לצרכי בקרה ופיקוח סביבתי. ראה אישור לדוגמא שנשלח למחזיק לאחר הפינוי במייל. 

טופס הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות מבית עסק שהתקשר עם מאי

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק

michzur_machzikim

כמה ממחזיקי הפסולת האלקטרונית שהתקשרו עם מ.א.י