הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית מבית עסק

  • טופס זה מיועד  לבתי עסק שהתקשרו עם תאגיד המיחזור מ.א.י בהסכם מחזיק על פי חוק לפינוי פסולת אלקטרונית, ציוד וסוללות בהתאם לסעיף 34 לחוק.
  • פינוי פסולת הציוד יעשה בהתאם להסכם השירותים עם התאגיד ולמתווה השירות שנקבע בחוק ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה. 
  • לאחר ביצוע ההתקשרות בהסכם עם התאגיד , יש למלא טופס זה לכל אירוע פינוי, לאחר מילוי הטופס יתקבל מייל חוזר עם מזהה פניה למעקב ובקרה.
  • תיאום הפינוי וההגעה לבית העסק יעשה באופן טלפוני יזום על ידי מ.א.י.- תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל - גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה
  • לאחר ביצוע ההתקשרות הראשונית רשאי המחזיק לפנות לכל קבלן מורשה מטעם מ.א.י להזמנת פינוי פסולת ציוד וסוללות ובלבד והפינוי הנידרש עומד בתנאים הקבועים בהסכם. 
  • בכל בעיה או סוגיה הקשורה לביצוע הפינוי - נא צרו קשר עימנו - פרטי התקשרות עם התאגיד - לחץ כאן
  • אישור המיחזור (גריטה) הסופי ימסר במייל רק על ידי תאגיד מ.א.י 60 יום לאחר הפקדת הציוד -  כל אישור אחר לא יהיה בר תוקף לצרכי בקרה ופיקוח סביבתי. ראה אישור לדוגמא שנשלח למחזיק לאחר הפינוי במייל. 

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק

michzur_machzikim

טופס הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות מבית עסק שהתקשר עם מאי

כמה ממחזיקי הפסולת האלקטרונית שהתקשרו עם מ.א.י