הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית מבית עסק

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק

טופס הזמנת פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות מבית עסק שהתקשר עם מאי

לאחר ביצוע ההתקשרות בהסכם עם התאגיד , יש למלא טופס זה לכל אירוע פינוי, לאחר מילוי הטופס יתקבל מייל חוזר עם מזהה פניה למעקב ובקרה.

כמה ממחזיקי הפסולת האלקטרונית שהתקשרו עם מ.א.י