מיחזור פסולת אלקטרונית בגבעת שמואל

 

עיריית גבעת שמואל התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק למיחזור וטיפול בפסולת בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות במקביל לפעילויות הסברה וחינוך בנושא. בהתאם להוראות החוק, השלכת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות שלא במרכזי ומוקדי מיחזור הינה בניגוד לחוק והעושה כן צפוי לקנס. לצפייה באתר המועצה

מרכזי איסוף עירוניים

אל מרכזי האיסוף העירוניים ניתן להביא
פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות.
שעות פתיחה ברשימה מטה.

 

 

מוקדי איסוף עירוניים

במוקדי האיסוף העירונים תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף  באמצעות קהילת בית הספר.

 

רשימת מרכזי ומוקדי האיסוף לפסולת אלקטרונית של עיריית גבעת שמואל

 במוקדי האיסוף תמצאו מיכל לבן יעודי לאיסוף סוללות ומיכל כחול לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת:

 • מתנ"ס גבעת שמואל - נחום 1, גבעת שמואל.
 • עיריית גבעת שמואל - בן גוריון 24, גבעת שמואל.
 • מחסן העירייה - בן גוריון 24, גבעת שמואל.

ניתן להעביר את הפסולת לבתי הספר בהם מוקדי איסוף למוצרי חשמל קטנים  בין השעות 8:00-13:00 באמצעות ילדי בית הספר או על ידי מבוגר אל השומר בכניסה לבית הספר. 

 •  בית ספר אלון חטיבה בוגרת - ארלוזורוב 9 גבעת שמואל.
 • בית ספר נריה  - הזיתים 80 גבעת שמואל.
 • בית ספר בגין  - עוזי חיטמן 5 גבעת שמואל.
 • תיכון חדש - בן גוריון 24, גבעת שמואל.
 • אולפנה אמי"ת - מנחם בגין 2 גבעת שמואל.
 • בית ספר בן גוריון -רחבת אילן גבעת שמואל.
 • בית ספר זבולון -הזיתים 80 גבעת שמואל.
 • בית ספר יגאל אלון חטיבה צעירה  - העבודה 1 גבעת שמואל

נתוני מיחזור ואיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות של תושבי עיריית גבעת שמואל

נתוני איסוף פסולת אלקטרונית במוקדי איסוף