כיצד למחזר פסולת אלקטרונית ביתית?

מיחזור מכשיר חשמלי ביתי גדול

 1. פינוי לפי קריאה - פינוי מוצרי חשמל למיחזור מהתושבים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י, ללא עלות.
  לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י - לחץ כאן
 2. ישן תמורת חדש - ברכישת מכשיר חשמלי חדש המשווק מחויב לאיסוף המוצר הישן ללא עלות.
  לרשימת המשווקים שהתקשרו עם מ.א.י - לחץ כאן
  לתנאי השירות לאיסוף ישן תמורת חדש - לחץ כאן

מיחזור מכשיר חשמלי ביתי קטן

 1. מוקדי ומרכזי איסוף לפסולת חשמלית וסוללות- מיחזור במכלי מיחזור עירונים:
  לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י - לחץ כאן
 2. מוקדי איסוף לסוללות בחנויות המשווקים - מיחזור בחנויות מוצרי החשמל.
  למפת מוקדי ומרכזי האיסוף לפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות- לחץ כאן

מיחזור סוללות ביתיות

 1. מוקדי ומרכזי איסוף לפסולת חשמלית וסוללות- סבירה במוקדי ומרכזי המיחזור ברשות המקומית:
  לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י - לחץ כאן
 2. מוקדי איסוף למוצרי חשמל בחנויות משווקים - מיחזור בחנויות מוצרי החשמל והסוללות.
  *מסירת מוצר חשמלי למיחזור אצל משווק מותרת כנגד רכישת מוצר דומה.
  למפת מוקדי ומרכזי האיסוף לפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות- לחץ כאן

מיחזור סוללות ליתיום

מוקדי  איסוף לפסולת סוללות ליתיום - מסירה במוקדי האיסוף למיחזור סוללות ליתיום ברשות המקומית
לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י - לחץ כאן

מפת מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות

מפת מוקדי איסוף ופחי מיחזור לסוללות ופסולת אלקטרונית

תאריך עדכון 16.03.23