סטנדרט סביבתי מתקדם במ.א.י

זהה את סמל מרכזי המיון וקבלני הפינוי המורשים

מ.א.י פועלת באמצעות מגוון קבלנים לפינוי, מיון, הכנה לשימוש חוזר ומיחזור של פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות הנאספת באחריותה, מימונה ובשם היבואנים והיצרנים הקשורים עימה. להלן רשימת מרכזי המיון והפינוי ומתקני הטיפול המורשים על ידי מ.א.י העומדים בדרישות החוק למיחזור מוכר של פסולת ציוד וסוללות בישראל. מ.א.י פועלת לממן בעבור כל מרכזי המיון את עלויות הפינוי והאיסוף של פסולת ציוד וסוללות וכן ממתגמלת באופן גבוה משמעותית מוסדות חברתים ומרכזי מיון הפועלים כעמותות רשומות. רשימת קבלני הפינוי המורשים

זהה את סמל מתקני הטיפול המורשים

 רשימת מיתקני הטיפול למיחזור מוכר המורשים על ידי מ.א.י למחזור פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות שנאספת באמצעות תאגיד מ.א.י ובאמצעות קבלני הפינוי המורשים עימם פועל התאגיד. מתקני הטיפול המורשים מפוקחים ומבצעים מיחזור מוכר בפסולת ציוד וסוללות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והטכנולוגיה הנדרשת לביצוע תהליכי מיחזור סביבתיים. רשימת מיתקני הטיפול המורשים

סטנדרט בין לאומי - WEEELOGIC

WEEE-logic-final02מ.א.י חברה באירגון WEEELOGIC האירופאי , ארגון בו מאוגדים מספר רב של תאגידי מיחזור אירופאים ומסייע בידע, סטנדרט עבודה, שיטות פעולה, ייעוץ ושיתופי פעולה בינלאומיים. אנו משרתים לקוחות ישראלים ובינלאומיים בפעילותינו וביניהם תאגידים רב לאומיים גדולים. ארגון WEEELOGIC תורם רבות לשיטות העבודה והיישום בהן אנו נוקטים בישראל ובשילוב עם פעילות חוץ. למד עוד באתר WEELOGIC | הורד מסמך

CARTE NEUTRE

יחידת הבקרה בישראל– BDO זיו האפט

2000px-BDO_Deutsche_Warentreuhand_Logo.svgתהליך העבודה והדיווח במ.א.י. – תאגיד למיחזור אלקטרוניקה לישראל, הוא בעל חשיבות בכל ההיבט של ההתנהלות הנכונה והמדויקת שלו. לפיכך, פנתה מ.א.י ל-BDO זיו האפט על מנת לבנות מנגנוני בקרה לתהליכי העבודה.

נגשנו לבניית מנגנוני בקרה לתהליכי המיון, הטיפול והמיחזור ולדיווחי האיסוף והמיחזור מתוך מחשבה להגן על היבואנים והיצרנים החברים במ.א.י. הודות למעלותיה, הבקרה עתידה לסייע במתן שליטה וביטחון במכלול הדיווחים המתקבלים בתאגיד מול הגורמים השונים ולמנוע בין היתר מצבים של דיווחים כוזבים אשר ייפסלו על ידי המשרד להגנת הסביבה עלולים לפגוע בעמידה ביעדי המיחזור של היבואנים והיצרנים החברים במ.א.י וישפיעו על אמינות התאגיד.

ובנוסף, לעיתים קרובות, הבקרות מסייעות לארגון באיתור חריגות והחזרת כספים עודפים ששולמו במשך תקופות ארוכות. התהליך החל בבניית תוכנית רב שלבית בעלת מספר רבדים המתחילה מביקורת כל ניירת ומיפוי תהליכי העבודה, עד לבקרת שטח הכוללת ביקור במתקנים עצמם, ראיונות עם עובדים ומנהלי שטח, בקרת מסמכים ודיווחים במערכת.שירותי הבקרה נועדו לסייע לתאגיד מ.א.י למקסם ולטייב את הבקרות הקיימות ולעצב בקרות חדשות תוך הסתכלות הוליסטית רחבה על יעדי הארגון ומטרותיו. היחידה היא בעלת ניסיון רב בבחינת נהלי עבודה ובקרת התקשרויות והסכמים מול כל המעורבים בתהליך. אנו מומחים בזיהוי נקודות התורפה ופיתוח בקרות והטמעתן לצורך שיפור התהליך, התייעלותו ואמינותו.

במהלך השנה האחרונה, בוצע מיפוי של תהליכי העבודה ונבנתה תוכנית עבודה כוללת לצד פיתוח בקרות מפתח שיסייעו במניעת דיווחים כוזבים ובייעול תהליכים. היחידה ביצעה ביקורים בכמה מתקני מיון וטיפול בהם בחנה את עמידתם בדרישות החוק מחד גיסא, והמליצה על דרך לייעול תהליכי עבודה בהקשר לאמינות הדיווחים מאידך גיסא. אנו זוכים לשיתוף פעולה מלא וחיובי מצד עובדי המתקנים בהם ביקרנו, חלקם אף מודים לנו על ה"סדר" שאנחנו עושים להם, בעצם מיפוי תהליכי העבודה ובשאלות שאנו שואלים שלפעמים מאירים להם נקודה שהם לא חשבו עליה.

אין ספק כי תהליכי בקרה היינם הכרחיים לכל מערכת ולכל ארגון, במיוחד לארגון החורט על דגלו ערך גדול כמו שמירה על איכות הסביבה. מטרת הבקרה בין היתר היא לגרום לסביבת העבודה להיות יעילה יותר, הוגנת יותר ומקצועית יותר, וזה בעינינו מהווה תרומה גדולה לאיכות הסביבה.