FAQ – שאלות ותשובות ליבואנים על פי החוק

שאלות ותשובות ליבואנים ויצרנים בנושא מיחזור פסולת אלקטרונית - FAQ

 בסעיף 63 לחוק מופיעים המוצרים שמוחרגים. יש להיעזר בעו”ד לקבלת חוו”ד למתן פטור. הינכם מוזמנים לפנות גם אלינו לסיוע בנושא.

 יבואנים ויצרנים

הגדרה: מי שמייבא או מייצר (בעצמו או באמצעות אחר) במסגרת עסקו סוללות או מצברים או ציוד חשמלי ואלקטרוני למכירה או לשיווק בישראל

א. מיחזור פסולת אלקטרונית אשר אינה בהכרח מתוצרתו ובהיקף מחייב מיחס הציוד האלקטרוני שמכר במשקל (החל מ 15% ב 2014 ועד 50% בשנת 2020 ואילך).

חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 3. (א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, לאחר שהופחת ממנו משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שהועברה לשימוש חוזר באותה שנה (בסעיף זה – יעד מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני).

ב. דיווח מפורט למשרד להגנת הסביבה על הכמות הנמכרת, הממוחזרת, המושבת והמטופלת בכל חצי שנה.

חובת דיווח למנהל 5. (א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ידווחו למנהל, דיווח חצי-שנתי ודיווח שנתי, על כל אלה:…

ג. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם ומימון פעולתו לשם עמידה ביעדי המיחזור

חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר  8. (א)      לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה, על יצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר, שקיבל הכרה לפי סעיף 14 ….(ב) יצרן ויבואן יהיו אחראים למימון כל העלויות של גוף היישום המוכר שעמו התקשרו בהתאם להוראות סעיף קטן (א), הנדרשות לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים…

האחריות ליבואן ויצרן בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית הינה ראשית להתקשרות ומימון פעילותו של גוף יישום מוכר למימוש אחריותו לאיסוף וטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות. על כל יצרן ויבואן של ציוד וסוללות בישראל להשלים התקשרות עם גוף יישום מוכר .

 כחלק מתהליך ההתקשרות אישר המשרד להגנת הסביבה את נוסח הסכמי ההתקשרות הנידרשים ואת עלויות המיחזור שנקבעו על ידי אותם גופים. לחברות אשר מייבאות או מייצרות ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות על סוגיהם, להשלים ולחתום על הסכם התקשרות עם יצרן או יבואן. אם חברתכם הינה גם משווקות ציוד וסוללות אם בנקודות מכירה ואם באופן ישיר ללקוחות, יש להשלים הסכם התקשרות עם משווקים.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית מבוסס על הדיר קטיבה של הפרלמנט האירופי( 2003), המובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, הנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון “אחריות היצרן המורחבת” (עיקרון המנחה גם את החוק בארץ).העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד .

 

התקשרות עם תאגיד מ.א.י

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, החל משנת 2019 צומצמה רשימת מ.א.י. יש למצוא המקט הקרוב ביותר. ניתן לפנות אלינו לסיוע.

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, החל משנת 2019, לא ניתן יותר לדווח לפי משקל למעט סוללות ומצברים.

יש לקבל שם משתמש וסיסמא ממ.א.י ולהיכנס לאתר מאי למערכת הדיווח 

התשלום מתבצע אחת לרבעון בתחילת הרבעון.  גובה התשלום מתבסס על דיווח שנתי אחרון שהועבר למשרד להגנת הסביבה באמצעות מ.א.י. את הכמויות בדיווח האחרון  מחלקים בארבע ומכפילים במחיר של שנת הפעילות הנוכחית.

עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי “מודל התמחור” ורשימה מפורטת  רשימת מ.א.י  המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק.  העלויות מפורסמות באתר מ.א.י. התשלום לתאגיד נעשה בכל רבעון קדימה ומחושב בהתאם להיקף המכירות המוצהר על ידי היבואן לשנה קודמת (בדומה להתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר).ניתן לבצע את הדיווח והתשלום לכל סוג פריט או בחישוב קטגוריאלי לפי טון. ההחלטה כיצד לחשב נעשית בהתאם לכמות סוגי המוצרים ואופיו של כל חייב בחוק

כן. עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי רשימה מפורטת “רשימת מ.א.י” המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק.

את תהליך ההתקשרות ניתן לחלק לשלושה שלבים:

  1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מאי כיבואן/יצרן. ראה הסכמים כאן
  2. מילוי טפסי דיווח ראשוניים – המלצתינו, יש להיערך מיחשובית בתוך החברה על מנת להקל על התהליך בפעמים הבאות. הנתונים הנדרשים לדיווח הינם כמות המוצרים (מסווגים לפי מק”ט מאי) ומשקל המוצרים.
  3. תשלום למאי בהתאם לחוק –ראה מחירון מ.א.י

ניתן ליצור איתנו קשר דרך האתר או טלפונית 077-2188446 שלוחה 2

להורדת טפסי ההתקשרות

 

סיווג מוצרים ליבואן

יש לבחור מוצר הכי קרוב מבחינת מאפיינים פיזיים בעל שימוש דומה. ניתן לפנות אלינו לסיוע.

 רשימת מ.א.י מכילה כ 200 קבוצות מוצר. יש למצוא מוצר הקרוב ביותר למוצר אותו חברתך מייבאת/מייצרת. יש לבחון ראשית את גודל המוצר וסיווגו לפי 6 קבוצות הסיווג בחוק ואחכ למצוא מה שהכי קרוב מבחינת שימוש. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה ונסייע.
בהתאם לפסק הדין בעליון (ע”א 7023/19, רע”א 7451/19 , רע”א 8051/19) , אופניים חשמליים אינם כלי רכב, ועל כן אינם מוחרגים בחוק לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות. אי לכך , אופניים חשמליים הינם מוצר חשמלי לדיווח ומיחזור בחוק. באותה מידה גם קורקינטים ומכשירי תנועה חשמליים דומים אחרים נכללים בהוראות החוק.

כיריים גז עם מצת שמלי אינם נידרשות לדיווח, תשלום או נכללות בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, חשמלית ובסוללות, זאת בהתאם לחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה. לחוות הדעת בענין דיווח לכיריים גז עם מצת חשמלי

 בסעיף 63 לחוק מופיעים המוצרים שמוחרגים. יש להיעזר בעו”ד לקבלת חוו”ד למתן פטור. הינכם מוזמנים לפנות גם אלינו לסיוע בנושא.
כן.
. רק טונרים שיש להם צ’יפ זיהוי אלקטרוני
כן.