מ.א.י – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה

החוק והתקנות לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות

הסכמי התקשרות ונהלים למשווקים

הסכמי התקשרות של מ.א.י עם יבואנים ויצרנים

 

הסכמי התקשרות לאחראים לפינוי פסולת ורשויות מקומיות