מ.א.י – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה

החוק והתקנות לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות

הסכמי התקשרות ונהלים למשווקים

הסכמי התקשרות של מ.א.י עם יבואנים ויצרנים

 

הסכמי התקשרות לרשויות מקומיות ואחראים לפינוי פסולת