דיווח על אי פינוי של מוצר חשמלי במעמד מסירת מוצר חשמלי חדש

  • על משווקי מוצר חשמלי, אלקטרוני וסוללות החובה לקבל מלקוחותיהם למיחזור מוצר חשמלי דומה בבית העסק או במסירה לבית הלקוח ולהעבירו למיחזור באמצעות מ.א.י.
  • מאי מעמידה לרשות לקוחותיה המשווקים, היבואנים והרשויות את מגוון הכלים ליישום החוק לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות.
  • אנו פועלים לסייע לטיפול בתלונות אזרחים לגבי אי פינוי מוצרים חשמלים גדולים במעמד מסירת מוצר חדש לבית הלקוח. 
  • במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מאי (לרשימת לקוחות מאי) , אנא מלאו את פרטי הטופס מטה ואנו נפעל להעביר תלונה זו לידיעת המשווק ולטיפולו למתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י.

נוהל פינוי פסולת אלקטרונית מעגן את השירות  לאזרחים בעת פינוי מוצרים חשמליים .ואלקטרוניים מבתיהם כאשר הם רוכשים מוצרים חדשים דומים. מטרת הנוהל לקבוע אמות מידה למשווקים, באילו תנאים יבוצע פינוי של הציוד הישן מבית הלקוח ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת במועד אספקת המוצר החדש.